Què poden fer els governs per millorar aquesta desafortunada situació? - Touchcare

Què poden fer els governs per millorar aquesta desafortunada situació?

11 de gener de 2021 0
Screen-Shot-2021-01-09-at-16.15.33.png

La pandèmia de COVID-19 ha posat de manifest moltes debilitats en el sistema d’atenció assistencial a Espanya i al món en general. Tot i que la pandèmia afecta tota la població, l’amenaça d’aquesta és particularment greu per la gent gran i els més dependents, i l’impacte de les mesures de resposta s’ha reduït desproporcionalment, el que ha tingut serioses conseqüències en termes de pèrdua de vides, oportunitats i inclusió social.

Davant d’una pandèmia, la preparació d’habitatges i la cura de les necessitats de les persones vulnerables són un desafiament especial per a les famílies, però també pels governs. Les persones grans que viuen en residències solen viure en llocs tancats, de vegades fins i tot en llocs abarrotats, el que facilita la propagació de virus. Per tant, molts països han adoptat diverses mesures per controlar els contagis i protegir aquells ancians que requereixen cures a llarg termini. Aquestes mesures inclouen prevenció i control, gestió de recursos humans i financers, i la coordinació amb les autoritats de salut pública.

A continuació suggerirem una sèrie d’accions basades en la nostra experiència i coneixements del sector. Podem prendre mesures immediates per protegir els grups més vulnerables, també podem prendre mesures a mitjà termini per a enfortir la seva salut i seguretat, així com dur a terme reformes per establir objectius efectius a llarg termini. Així és com ens imaginem a DNX un sistema d’assistència sanitària just i flexible:

Enfortint el sistema d’atenció social.
A curt termini, cal prendre mesures per gestionar possibles noves epidèmies i satisfer les necessitats d’atenció dels membres de la família dependents. S’han de continuar prenent les mesures que han estat reeixides per protegir els residents. Al mateix temps, s’ha de proporcionar ajuda econòmica a les persones que han deixat de treballar per mantenir o prevenir el contagi de familiars vulnerables i que no tenen subsidis per ajudar-les.
La solució a mitjà termini seria molt la disponibilitat d’atenció domiciliària professional i millorar l’investigació i les dades per a monitoritzar, avaluar i enfortir els sistemes d’atenció i prestació de serveis de salut.

Millorant l’administració del sector d’assistència mèdica
Aquells països que han rebut ajuda pública en el sistema d’assistència sanitària per a gent gran i persones dependents poden establir mesures de resposta més efectives sobre la base d’aquests sistemes de prestació. Aquests sistemes podrien ampliar la seva cobertura i així brindar més suport als cuidadors. La gestió governamental és especialment important en els països que han establert pensions socials, i estan considerant establir finançament i proporcionar serveis mèdics públics.

Utilitzant solucions tecnològiques per combatre l’aïllament
El sistema de telemedicina redueix la possibilitat de transmissió de patògens, al temps que garanteix que es puguin satisfer les necessitats mèdiques actuals i d’emergència dels grups vulnerables. La tecnologia portàtil integrada, com és el cas del nostre producte, Touchcare, es pot utilitzar per controlar els signes vitals i recordar quan s’han de prendre els medicaments necessaris, reduint així el contacte físic amb els cuidadors.
L’aïllament és un problema que provoca greus conseqüències psicològiques i físiques per a les persones dependents en qualsevol moment. Les mesures de distanciament social agreugen el problema d’aïllament, el qual es pot solucionar, parcialment, millorant la disponibilitat de vídeo-trucades i altres sistemes de comunicació especialment dissenyats amb aquest objectiu.

El dany que ocasiona la COVID-19 als col·lectius més vulnerables és molt greu. L’acció de govern per abordar les necessitats urgents d’aquestes persones en aquesta crisi és crucial. També és important desenvolupar sistemes i polítiques per alleujar les crisis futures, inclosa aquesta segona onada del brot de COVID-19 i els problemes de salut subsegüents causats per la infecció.
En resum, hi ha una sèrie d’aspectes que pot millorar cada govern per preparar una societat per protegir les persones vulnerables i més dependents d’aquest tipus de crisi: la implementació de nous sistemes de protecció social, l’establiment de sistemes flexibles i accessibles que prioritzin l’atenció residencial i domiciliària, i la integració intel·ligent de solucions de IT (tecnologia i informació) com el sistema de monitorització remot intel·ligent Touchcare.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *